Historia judo w Polsce

Początki judo w Polsce, związane są z rozwojem ju-jutsu. Już przed II wojną światową w latach trzydziestych pewne elementy ju-jutsu zostały wprowadzone do programu Akademii Wojskowych oraz do szkolenia polskiej policji państwowej. Ukazało się też w Polsce kilka książek i publikacji o tym systemie walki. Jednak, dopiero w 1947 r. z inicjatywy kierownika szkolenia praktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Mariana SKIERCZYNSKIEGO, ju-jutsu i samoobronę wprowadzono do obowiązujących w tej uczelni programów nauczania.

Więcej na stronie Polskiego Związku Judo tutaj.